Omstrukturering i Blåvand

tirsdag 11. oktober 2016
Blåvand fuglestation får ny stationsleder og formand/næstformand for Blåvandsgruppen.
af Henrik Böhmer
Under mødet i Blåvandsgruppen i starten af oktober blev der valgt en ny stationsleder, der i samarbejde med det øvrige personale skal varetage den daglige drift af Blåvand Fuglestation. Der er tale om et "generationsskifte", da rollen som stationsleder er havnet hos Henrik Böhmer efter Bent Jakobsens lange periode på posten, kort afløst af Henrik Knudsen. Undertegnede glæder sig til arbejdet og ser frem til en periode med mange aktiviteter.

Ved forrige møde i Blåvandsgruppen blev det besluttet, at udvalget skal have en formand og næstformand til at holde styr på trådene og deltage som repræsentant for udvalget ved eksterne lejligheder. Formandsposten gik til David Manstrup, der sammen med næstformanden Marco Brodde ligeledes kan se frem til en periode med mange aktiviteter.

Vi ser frem til at der snarest sker synlige tiltag på fuglestationen efter flere års planlægning og strukturering.