Området ryddet for hybenroser har givet nyt fugleliv

lørdag 11. august 2018
Naturpleje giver overraskende mange fugle
af Bent Jakobsen

Først på året blev 4 ha af klitterne ved Blåvand fyr ryddet for den invasive hybenrose. Det har overrasket på en positiv måde ved at tiltrække mange fugle
I det nu åbne område er der vokset mange frøbærende planter op.
Dette har betydet at rigtig mange frøædende fugle har indtaget området. Hvor der tidligere ikke var meget fugleliv fouragerer nu flokke på 50 skovspurve, 30 tornirisker, 20 gulspurve og grønirisker.
Området tiltrækker åbenbart også en del insekter, da der ofte raster insektædende trækfugle såsom løvsangere og skovpibere. Det er også blevet et sikkert observationssted for sortstrubet bynkefugl og stenpikkere ses også.

Hybenryddet omrade 20180808 072701