Manglende stære i juli

tirsdag 14. august 2018
Tørken kan mærkes også ved Blåvandshuk
af Bent Jakobsen

Der er observeret uhyggeligt få rastende stære i juli i år. Hvert år raster mange stære i klitterne i juli måned ved Blåvandshuk. Normalt ses 200 – 600 fugle om dagen gennem juli måned, dog med undtagelse af 2016, hvor helt op til 4000 rastede.
I 2018 blev der i hele juli måned kun set 78 stære.
Pga tørken er næsten alle revlingbuske svedet af, og de normalt grønne småbuske er helt gule, hvorfor de selvfølgelig ikke har haft bær, som er stærenes foretrukne føde i klitterne. Derfor har stærene foretrukket andre fourageringspladser, da andre lokaliteter ikke mangler stære.

Gule revling 20180813 102016

Gule revling 20180813 101022