Udskriv
Blåvandgruppen er den overordnet styregruppe for Blåvand Fuglestation.
 
Gruppen består pt af 3 medlemmer: Bent Jakobsen, Svend Aage Clausen og John Frikke. Gruppen står for at vedligeholde og udvikle Blåvand Fuglestation.
 
Gruppen blev oprettet i 2011 og afholder møder 6 gange om året, fordelt udover året. 
 
Blåvandsgruppen er inddelt i 5 arbejdsgrupper, som hver beskæftiger sig med konkrete nutids relvante opgaver.
 
 

Udviklingsgruppen

Denne gruppe står for implementering af Blåvand Fuglestations strategi.

Blåvandsruse-gruppen

Gruppen sørger for ansøgninger/tilladelser angående Helgolandsrusen.

Formidlingsgruppen

Gruppen står for alt, der har med formidling, arrangementer og samarbejde at gøre. 

Daglig drift og personale

Gruppen står for vedligeholdelsen af Blåvand Fuglestation (Hus/have, oprydning, rengøring, budget/regnskab)

Hjemmeside-gruppe

Gruppen står for udvikling af en ny hjemmeside.
Derudover varetage og vedligeholde hjemmesiden efter den er færdiggjort.