Udskriv

DANSK

Her er en oversigt over ledige stillinger ved Blåvand Fuglestation. 
 
Observatør til efteråret 2017
Ringmærker til efteråret 2017
Periodisk eller kontinuert Ringmærkningsassistent  2017
 
Vi leder altid efter gode folk, som kan hjælpe med både ringmærkning og observation af træk. Indenfor forårs- og eftersæsonen kan vi tilbyde gratis overnatning på fuglestationen ved at hjælpe til med de daglige opgaver. Dette skal dog aftales med stationslederen på forhånd. Så har du en weekend, en uge eller bare en enkelt dag, er du velkommen som frivillig. 

ENGLISH

Here you find an overview of vacancies at Blaavand Bird Observatory. 
 
Observer for autumn 2017
Ringer for autumn 2017
Periodic or continuous Ringing assistent 2017
 
We are always looking for good folks that can help with both ringing and observation of migration. Within the spring and autumn seasons, we offer free accommodation on the observatory by helping with the daily chores. However, this should be scheduled in agreement with the daily leader. So, if you have a weekend, a week or even a day, you are welcome as a volunteer.