ARBEJDSDAG 14. MARTS AFLYST

torsdag 12. marts 2020
Pga myndighedernes udmelding aflyses arbejdsdag d. 14. marts
af Bent Jakobsen

Blåvand Fuglestation følger myndighedernes udmeldinger vedr. Coronavirussen og aflyser arbejdsdagen d. 14. marts. Også DOF har udsendt retningslinier for arrangementers afholdelse.
En stor tak til dem som havde givet tilsagn om at hjælpe.