Grønningen er et fantastisk område, hvor der til tider kan være pænt med fugle. 
Efter mogenobsen på Blåvands Huk, er Grønningen ofte et besøg værd, da det ofte kan være godt til rastende fugle på engene og i krattene. Der er flere muligheder for adgang til området. Man kan komme til området via vejen langs kysten forbi Hvidbjerg Strand, via grusvejen ved Hortoftevej nord for Hvidbjerg Camping eller via vejen fra nord ved Blåvand Zoo. Næsten hele området kan observeres fra bil, men det anbefales at parkere bilen og gå rundt i området. 

Kort Groenningen

Hvidbjerg Camping

En af landets største og bedst anbefalede campingpladser kan også være et godt sted at kigge (luske) efter småfugle. Rundt om hele campingpladsen er der plantet pil og andre gode buske, som er et kig værd. Ofte ses der Hvidbrynet Løvsanger i september/oktober dette sted og i 2008 blev der også fundet en Lundsanger i oktober. Det er ikke tilladt at gå ind på campingpladsen uden at være gæst, men området kan nemt overskues fra Nordre/Søndre Digevej, Horntoftevej og fra området omkring fiskesøen. 

Kapellet

Også kendt som Enders Kapel. Stedet består at en mindre, plantet fyrreplantage, omgivet af småkrat og enge/sump. Specielt krattene mellem kapellet og fiskesøen huser ofte mange småfugle og kapellet selv er et udmærket sted til Rødtoppet Fuglekonge. I 2014 holdt der en Tajgapiber til omkring kapellet i flere dage. Engene vest for kapellet og nord for campingpladsen er gode til vipstjerter, pibere og drosler. Det er ofte her forårets første Sortrygget Vipstjert skal findes. Der er også tidligere set Hortulan på engene. 

Mærsk Vase

Tidligere det bedste sted at se større rastende fugle (vadefugle) på Grønningen. I dag findes en gravet sø sammen med en ikke afgræsset eng, hvilket vi synes er rigtig ærgerligt. På denne eng er der tidligere fundet Prærieløber, Spidshalet Ryle, Hvidvinget Terne og Citronvipstjert. Området langs kanalet er desuden et godt sted for rastende ænder og pibere/vipstjerter. Om foråret, når vandet står højt kan der ses en del fugle langs kanalen. 

Krogsande

Lille engområde i forbindelse med mindre vandløb/sø. Stedet varierer meget med antal af fugle, men kan både forår og efterår bruges til drosler, pibere, vipstjerter og andet godt. Området kan overskues fra Digevej eller Krogsande. 
Der blev i 2008 fundet en Stribet Græshoppesanger her. 

Vaderengen

Også kendt som "den nye vadereng", efter Mærsk Vase's ødelæggelse. Engen ligger umiddelbart øst for den gennemgående grusvej fra Blåvand Zoo og kan overskues fra de fleste veje i området. Både forår og efterår er engen et godt sted at tjekke for vadere, måger og småfugle. Specielt langs vandløbet kan der være godt med fugle. I 2015 holdt der en Stribet Ryle til her i mange dage om efteråret og om foråret er det et godt sted til Gulhovedet Vipstjert. 

Det lange krat

Også kendt som "hestemarkerne", består det lange krat af et langt, aflangt pilekrat og afgræssede/afslåede enge. Stedet er godt til småfugle om efteråret og der er flere gange set Hvidbrynet Løvsanger og der er tidligere fundet Ørkengærdesanger her. Krattet er også et godt sted til Fyrremejse, som yngler i området. 

Yderste høfder

Hele kyststrækningen langs Hvidbjerg Strand og Esperance Bugt har ved flere lejligheder udmærket sig med spændende fugle. Stedet er blandt verdens bedste steder til melanitta'er og tidligere bl.a. fundet Brilleand, Amerikansk Sortand. Sibirisk og Amerikansk Fløjlsand og desuden Islom. De yderste høfder langs Grønningen er et godt sted at kigge efter måger, fugle på havety og desuden næsten altid godt til Sortgrå Ryle om efteråret.