Faglige publikationer baseret på data fra Blåvand Fuglestation (inkl. de forudgående DOF-projekter ved Blåvand)

Ferdinand, L., B. Jensen & A. Larsen 1956: Trækobservationer i Blåvandshukområdet, Vestjylland, i begyndelsen af august 1955. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 50: 299-323.

Preuss, N.O. 1959: Fugletrækket ved Blåvandshuk i september og oktober 1959. – Dublikeret rapport.

Preuss, N.O. 1960: Fugletrækket ved Blåvandshuk og Skallingen i juli-august og oktober 1960. – Dublikeret rapport.

Preuss, N.O. 1961: Feltiagttagelser ved Jyllands vestkyst til belysning af Strandskadens (Haematopus ostralegus (L.)) træk over Nordsøen. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 55: 140-151.

Møller, A., B. Netterstrøm & J. Rabøl 1967: Bjergløvsanger (Phylloscopus bonelli bonelli (Vieillot)) ny art for Danmark truffet ved Blåvand. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 61: 129-132.

Møller, A. & J. Rabøl 1967: Forårstrækbevægelser af Spurvefugle (Passeres) ved Blåvand. Med bemærkninger om årsagerne til omvendt træk. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 61: 168-182.

Andersen-Harild, P. & E. Kramshøj 1968: Virksomheden ved Blåvand Fuglestation efteråret 1965. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 62: 191-204.

Rabøl, J. 1969: Orientation of Autumn Migrating Garden Warblers (Sylvia borin) after Displacement from Western Denmark (Blåvand) to Eastern Sweden (Ottenby). A Preliminary Experiment. – Dansk Orn. Foren.Tidsskr. 63: 93-104.

Netterstrøm, B. 1970: Efterårstrækket af Islandsk Ryle (Calidris canutus) i Vestjylland. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: 223-228.

Thelle, T. 1970: Trækket af Strandskade (Haematopus ostralegus) fra Vestnorge til Vadehavet. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: 229-247.

Meltofte, H. & B.M. Sørensen 1971: Blåvandsrapport juli-november 1971. – Rapport.

Rabøl, J. & F.D. Petersen 1971: Experiments on the Orientation of Nightmigrating Passerines in Denmark, Autumn 1969. Comparison of the Reactions at 6 Different Sites. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: 20-26.

Byskov, J.O. 1972: Albatros (Phoebetria fusca/palpebrata) set ved Blåvandshuk. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 66: 71.

Meltofte, H., S. Pihl & B.M. Sørensen 1972: Efterårstrækket af vadefugle (Charadrii) ved Blåvandshuk 1963-1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 66: 63-69. Rabøl, J. 1972: Displacement Experiments with Night Migrating Passerines (1970). – Zeitschrift für Tierpsychologie 30: 14-25. *)

Meltofte, H. 1973: Trækket af gæs (Anserinae) ved Blåvandshuk 1963-1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: 35-41.

Rabøl, J. 1973: Orientation Experiments with Whitethroats (Sylvia communis) and Lesser Whitethroats (Sylvia curruca). – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: 85-94.

Sørensen, B.M. & E. Overlund 1973: Blåvand Fuglestation efteråret 1972. – Dansk Ornitologisk Forening (20 pp.).

Jensen, O.B. 1974: Blåvand Fuglestation efteråret 1973. – Dansk Ornitologisk Forening (31 pp.).

Noer, H. & B.M. Sørensen 1974: Forekomsten af Stormfugle Precellariae, Thorshane (Phalaropus fulecarius) og Sabinemåge (Xema sabini) ved Blåvandshuk 1963-1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 15-24.

Overlund, E. & B.M. Sørensen 1974: Blåvand Fuglestation foråret 1973. – Dansk Ornitologisk Forening (27 pp.).

Petersen, F.D. 1974: Trækket af ænder Anatinae ved Blåvand 1963-71. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 25-37. Rabøl, J. 1975: The Orientation of Night-migrating Passerines without the Directional Influence of the Starry Sky and/or the Earth Magnetic Field. – Zeitschrift für Tierpsychologie 38: 251-266. *)

Faldborg, J. 1977: Blåvand Fuglestation 1974 forår. – Dansk Ornitologisk Forening (24 pp.).

Faldborg, J. 1977: Blåvand Fuglestation 1975. – Dansk Ornitologisk Forening (38 pp.).

Faldborg J., T. Rasmussen & P. Lynx 1977: Blåvand Fuglestation forår 1976. – Dansk Ornitologisk Forening (29 pp.).

Meltofte, H. & J. Rabøl 1977: Vejrets indflydelse på efterårstrækket af vadefugle ved Blåvandshuk, med et forsøg på en analyse af trækkets geografiske oprindelse. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 71: 43-63.

Faldborg, J. 1979: Blåvand Fuglestation efterår 1976. – Dansk Ornitologisk Forening (14 pp.).

Faldborg, J. 1979: Blåvand Fuglestation forår & efterår 1977. – Dansk Ornitologisk Forening (46 pp.).

Meltofte, H. 1979: Forekomsten af kjover Stercorarinae ved Blåvandshuk 1963-1977. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 297-304.

Noer, H. 1979. Speeds og migrating Waders Charadriidae. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 73: 215-224.

Meltofte, H. & P. Lyngs 1981: Forårstrækket af vadefugle Charadrii ved Blåvandshuk 1964-1977. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 75: 23-30.

Meltofte, H. 1983: Blåvand Fuglestation 1963-1977. – Proc. third Nordic Congr. Ornithol. 1981: 143-157.

Jakobsen, B. 1984: Ringmærkningen ved Blåvand 1954-1983. – Fredningsstyrelsen (29 pp.).

Rasmussen, J. 1985: Blåvand 1978-83. En 5-års rapport over fugleobservationer ved Blåvandshuk. – Dansk Ornitologisk Forening (77 pp.)

Jakobsen, B. & K.N. Mouritsen 1986: Blåvand Fuglestation. Årsrapport over observationer og ringmærkning 1984. – Dansk Ornitologisk Forening (169 pp.).

Meltofte, H. & J. Faldborg 1987: Forekomsten af rastende måger og terner på Blåvandshuk 1963-1977. - Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 81: 137-166.

Frikke, J. 1988: Forekomsten af rovfugle ved Blåvandshuk 1963-1976. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 7-12.

Jakobsen, B. 1988: Trækket af lappedykkere ved Blåvandshuk 1963-1977. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 1-6.

Meltofte, H. 1988: Døgnrytmen af vadefugletrækket ved Blåvandshuk i Vestjylland og Revtange i Sydvestnorge. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 13-18.

Rost, F., J. Durinck & B. Jakobsen 1988: Årsrapport over observationer og ringmærkning ved Blåvandshuk 1985. – Dansk Ornitologisk Forening (81pp.).

Durinck, J. & M. Lausten 1990: Effekt af observationsindsats på beskrivelsen af havfugles træk, Blåvandshuk 1978-1988. – Pelagicus 5: 8-16. Mouritsen, K.N. 1991: Forekomsten af alkefugle ved Blåvandshuk 1963-1985. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 41-51.

Jakobsen, B. 1993: Indvirker jagt på fuglebestandenes træktider? – Vår Fuglefauna, Suppl. 1: 62-64.

Meltofte, H. 1993: Vadefugletrækket gennem Danmark. De involverede bestande, deres træktider og trækstrategier. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 1-180.

Kjær, P. 2002: Blåvand Fuglestation – en oversigt over fugleobservationer 1993-1999. – Ribe Amt.

Meltofte, H., J. Durinck, B. Jakobsen, C. Nordstrøm & F.F. Rigèt 2006. Trends in wader populations in the East Atlantic flyway as shown by numbers of autumn migrants in W Denmark, 1964-2003. – Wader Study Group Bull. 109: 111-119. Jakobsen, B. 2008: Fuglene ved Blåvandshuk 1963-1992. – Dansk Ornitologisk Forening og Ribe Amt.

Nielsen, M.S. uden år: Udvalgte observationer ved Blåvandshuk 1950(1963)-2016. – http://www.martinsoegaardnielsen.dk/blaavandshuk/artsgennemgang.htm Noer, H. 2017: Heldagsobservationerne af vadefugletræk ved Blåvandhuk i 1972 og 1973 – Et hidtil uskrevet kapitel i Blåvand Fuglestations historie. – Blåvand Fuglestation. Meltofte, H., J. Durinck, B. Jakobsen, C. Nordstrøm & F.F. Rigét 2018: Vejrets indflydelse på efterårstrækket af vadefugle ved Blåvandshuk 1963-2017. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 112: 40-52. Meltofte, H., J. Durinck, B. Jakobsen, C. Nordstrøm & F.F. Rigét 2019: Trends in the autumn passage numbers of Arctic and boreal waders in W Denmark 1964-2017 as a contribution to East Atlantic Flyway population trends. – Ardea 107: 197-211. doi:10.5253/arde.v107i2.a7 *) Noer, H. 2019: Strandskadetrækkets dagsrytmer ved Blåvandshuk og Revtangen i Norge. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 113: 55-64.

Jakobsen, B. 2021: Sjældne fugle i Blåvandsområdet med Langli og Filsø

A. S. Søderdahl, A. P. Tøttrup (2024): Consistent delay in recent timing of passerine autumn migration.