Nye rapporter!

mandag 21. november 2022
-
Hollandske forskere kortlægger Strandskadens træk

For nyligt har forskeren van der Kolk offentliggjort et projekt, som omfatter GPS-tracking af overvintrende Strandskader i Holland og Belgien. Overvågningen af de 202 Strandskader viser deres daglige bevægelser i vinterkvartererne og deres træk til og fra ynglepladserne. Se mere i denne onepager

Ændringer i småfugles forårstræk ved Blåvand 1984 – 2021

I foråret 2022 var en ung student fra HAS University i Holland ansat på et internship ved Blåvand Fuglestation. Det var Menno den Uijl, som ud over at være ringmærker, også lavede en hovedopgave i forbindelse med sine studier ved universitetet. Menno tog ganske enkelt fat i de indsamlede data for 18 arter af forårstrækkende kort- og langdistancetrækkende småfugle lige fra 1984, hvor ringmærkningen blev standardiseret, og frem til i dag. Det er der kommet en flot rapport ud af, som nu er offentliggjort her på siden.