Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

Kuling fra SV gav ikke mange havfugle

søndag 11. august 2019
Dog kom der vadere og et par kjover.
af Michael Brunhøj Hansen

I den kraftige sydvestenvind havde vi valgt at placere os i Sabinebunkeren der ligger et stykke mod nord fra hvor vi normalt står. Her kan man stå i læ, og man har et godt udsyn. Desværre var der dog en del sandfygning, så der hobede sig bunker af sand op i bunkeren hvor vi stod og sad; vi var op til otte mand i derinde. De vadere der kom (strandskader, islandske ryler, stenvendere, stor- og småspover, sandløbere, samt strandhjejler) trak typisk meget lavt og for det meste tæt på inde over stranden for at være mest muligt i læ for vinden; de kom trods alt fint og hurtigt mod syd. Der kom egentligt ret mange strandskader, 436 individer, samt 23 islandske ryler, 5 småspover, 4 storspover, 3 stenvendere og 2 strandhjejler. For mange af de fremmødtes vedkommende var der dog en forventing om at der skulle komme havfugle, men det blev aldrig rigtigt til noget: der kom 3 almindelige kjover – 2 mod nord, 1 mod syd – og i løbet af morgenen kom der også nogle suler trækkende, ca. 70.

Strandskader storm 00001Strandskaderne fløj helt inde over sandet. Så er det lettere at se, at der var to unge fra i år i denne flok - med mørke næbspidser. Foto: Ole Friis Larsen

Islaendere storm 00001To unge Islandske Ryler kom også tæt forbi inde over sandet. Foto: Ole Friis Larsen

Der kom desværre heller ikke nogen skråper, men ved Lyngvig blev der set den sjældne balearskråpe samt almindelig skråpe, så vi har måske misset dem på Hukket; muligvis har de dog trukket for langt ude til at vi har kunnet få øje på dem – de foretrækker nemlig vistnok dybt vand som der ikke er ved Hukket. Tidspunktet (vi er jo kun i medio august) har sikkert også stor betydning for antallet af havfugle der særligt er til stede i september og oktober.

Vi var altså nogle der gik lidt skuffede hjem, og vi og alt vores udstyr var sandet godt til, så måske skulle vi have placeret os et andet sted med mindre sandfygning. På grund af vinden blev der heller ikke ringmærket i dag, så Manon og Julie kunne sove længe.

Den kraftige vind skulle aftage i løbet af natten, og i morgen forventer vi lidt svagere vind, nok "kun" op til 11 m/s; vi placerer os dog nok ikke i Sabinebunkeren igen. Op ad dagen skulle vinden gå mere om i vest og siden aftage en anelse. Der er altså stadig en fin chance for at der kan komme nogle gode havfugle, og mon ikke vadertrækket også bliver nogenlunde.

Sabine bearbejdet 00001Udsigt fra Sabinebunkeren i læ for vinden, men alligevel var der sand overalt. Foto: Ole Friis Larsen