Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2023 (4)2022 (265)2021 (276)2020 (279)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)0 (1)(se alle)

Det dufter lidt af forår

onsdag 8. februar 2023
Stadig godt med måger
af Bent Jakobsen

Vejret er stadig lidt tidligt forårsagtigt, og det er en skøn tid.
Der var da også lidt forår i luften, da en Sanglærke hørtes trækkende og både Stær og 8 Grågæs sås indtrækkende.
Ellers er der stadig godt med måger på stranden, dog ikke så mange som i går. Sølvmåge 4075, Svartbag 63 og Stormmåge 31. Og så lykkedes det at finde en 2K Kaspisk måge i flokken. Fra i morgen bliver der nok mere spredning på, da der de næste par uger ikke er militære øvelser, så stranden bliver åbnet.
På stranden i opskyllet gik 16 Snespurve og fouragerede.
På Mammutbunkeren Huldue 2.
Og så er der efterhånden ryddet godt og grundigt op i DOFT og Fugle og Natur, af hvilke vi nærmest havde 2-3 komplette sæt.
Så kom der fra ZM en genmelding af en Skovsneppe mærket 13/11 2018 og skudt ved Vejle 28/1 2023.
Efter stranden blev der åbnet 42 m net i 3 timer hvilket gav 3 nymærkninger med Solsort 1, Bogfinke 1 og Grønirisk 1. Desuden aflæsning af Solsort mærket sidste år.

DSC 0202

Var på lidt andre opgaver efter at have været i Blåvand

Årets første Præstekrave

tirsdag 7. februar 2023
Stadig hvidt af måger
af Bent Jakobsen

Igen i dag fantastisk vejr, og nu begynder der også at komme varmegrader.
Var lige kommet ned til pælerækken, og lod teleskopet panorere, og der stod så årets 1. Stor Præstekrave. Glædeligt gensyn og det lugter da lidt af forår.
I dag igen mængder af måger. Modsat i går havde militæret øvelse, hvilket betød at mågerne havde rimeligt fred, og langt de fleste stod da også rigtigt fint inde på det lukkede område, selv om det var lavvande. Det gav mulighed for at kigge på aldre, hvilket blev Sølvmåge ad. 5100, 2K 75 og 3K 20. Svartbag ad 53 og 2K 5. Stormmåge 72 ad.
På revlerne stod ligeledes 20 Strandskader.
Ingen ringmærkning i dag, men der var da pænt med fugle på foderpladsen, Skovspurv, Grønirisk, Bogfinke, Rødhals og Blåmejse.

Bent

Mængder af måger

mandag 6. februar 2023
Og lidt ringmærkning
af Bent Jakobsen

Vejret var simpelthen fantastisk, klart vejr, solskin næsten ingen vind, sidst på dagen kom dog lidt havgus ind.
Det var ret fantastisk at kigge ud over revlerne, da de var oversået med især Sølvmåger. Der var helt hvidt, og det blev til ikke mindre end 4700 Sølvmåger. I forhold til antallet af Sølvmåger var der kun få Svartbage med 18 og ca. 50 Stormmåger. Årsagen til de mange måger er mængder af Søstjerner som er drevet ind.
Vandet var næsten helt stille, hvilket muliggjorde at kønsbestemme Ederfuglene med i alt 111 hanner og 30 hunner.
på Mammutbunkeren var 3 Hulduer i gang med deres indbyrdes stridigheder
Så er det lidt sørgeligt at se al det spøgelsesgarn som driver ind. Spøgelsesgarn er gammelt fiskegarn, som driver rundt i havet, og er til fare for fisk og havpattedyr.
Efterfølgende blev der tid til at sætte 42 meter net op i nogle timer, mens jeg gik og ryddede op i tidsskrifter og på 1. salen.
Det blev til:          Ringmærket                 Kontroller

Rødhals                                                            1
Blåmejse                                                           1
Musvit                                                               1
Skovspurv                           1                            1
Bogfinke                              1
Grønirisk                             2                            1

I alt 4 nymærkninger og 5 aflæsninger

20230206 095411

20230206 100122

                                                  

                                            

 

 

Tyvstart

torsdag 2. februar 2023
Vi begynder så småt
af Bent Jakobsen

Endelig har vinden lagt sig. Det er lidt enerverende med den konstant kraftige nordvestenvind.
Det gav en gåtur langs stranden og gennem mosen. Og det var utroligt fuglefattigt. Alle mågerne stod længere nede ad kysten, hvor de er i gang med at sandfodre stranden, og derved kommer der sand ind fra havbunden lidt længere ude, og der er uden tvivl fødeemner med.
I mosen sås overhovedet ingen fugle. Vandstanden i branddammene er stigende.
På stranden kom en krage flyvende i 10 meters højde. Pludselig drejede den rundt, fløj lidt tilbage og landede ved en muslingeskal. Den vendte den om og på indersiden har åbenbart siddet en lille smule kød, som den spiste. Jeg var et spørgsmålstegn. Hvordan kunne den se, den lillebitte smule kød i muslingen, da det ved vendte ned mod sandet. Eller har den kunnet lugte det, da det var da den kom om i vindsiden, den vendte og fløj ned til muslingen. Men den lillebitte smule kød kan da ikke lugte særligt meget. Naturen er forunderlig.
Pragtfuldt vejr solskin og næsten ingen. Det indbød ligefrem til at sætte et par net op. Og det blev til 42 meter i stationshaven i 3 timer.
Dette gav i alt 10 nymærkninger og 7 aflæsninger.
Alle aflæsninger var fugle ringmærket sidste år.

                                                ringmærket            kontrol

Gærdesmutte                                                          1
Sortmejse                                                                1
Musvit                                                                      4
Skovspurv                                                                1
Bogfinke                                          6
Grønirisk                                         4

 

 

 

Fyrnettene kom på stald

fredag 2. december 2022
Spændende vægtudvikling på Fuglekonge
af Bent Jakobsen

Fantastisk vejr med svag vind og lidt sol indimellem. Luften helt tør, som den nu har været i et par dag, så det var perfekt vejr at nedtage fyrhavenettene, da de er helt tørre. Så nu er de kommet på stald og kommer op igen ultimo februar.
10 grønsiskener og ved netlukning kom en spurvehøg flyvende fra fyret og fortsatte i stor fart videre ned ad Fyrvej, uden hensyn til at der er 40 km/t.
I mens var stationsnettene åbne for lidt ringmærkning. Selv om der ikke er det store antal fugle, men som skrevet vidunderligt vejr.
Det var meget glædeligt, at fuglekongen havde taget yderligere 0,2 gram på siden aflæsningen for et par dagen siden, så nu har den siden mærkningen d. 9/11 taget 1 gram på, så vægten nu er 5,6 gram. Imponerende.
Den ene aflæste musvit var mærket 10/7 2020 og en anden 24/7 2021.
Rødhalsen var mærket 3/10 2021.
Dompappen var mærket som 1k tidligere på året, men havde nu fået farver og var blevet til en stor flot han.

Ringmærkning og aflæsninger:

Blåmejse                           5 / 0
Musvit                               0 / 4
Rødhals                             0 / 1
Dompap                           0 / 1
Fuglekonge                      0 / 1 

I alt                                     5 / 7

Fyrnet pa stald

Blåmejserne overrasker

onsdag 30. november 2022
En stille dag
af Bent Jakobsen

Sidste dag i efterårsmånederne og i morgen begynder vintermånederne. Nettene i stationshaven blev alle åbnet. Der er jo stadig spændende fugle i omløb.
Det var dog ikke med de store forventninger antalsmæssigt jeg startede ringmærkningen, da der ikke var mange fugle i krattene.
Jeg fik dog et chok, da jeg kom ud til N1 på 2. runde. Øjnene blev store da der pludselig sad 30 Blåmejser i samme net. Det var af med handsken og så i gang fra en ende af. Udover Blåmejserne var der ikke mange fugle.
Fuglekongen jeg aflæste i går blev genfanget og den havde samme vægt på 5,4 gram.
I det gode vejr sås over mosen 2 Musvåger og 1 Spurvehøg.

Ringmærkning/ aflæsninger

Solsort                               1 / 0
Fuglekonge                       0 / 1
Blåmejse                           32/ 0
Musvit                                0 / 1
Grønirisk                           1 / 0

I alt                                     34 /2

Blamejser

Vinterklargøring

tirsdag 29. november 2022
Lidt aflæsninger
af Bent Jakobsen

Svend Aage Clausen og undertegnede havde sat hinanden stævne på fuglestationen.
Selv om stationen var rigtig nydelig efter alle de dejlige mennesker som har været her, så er der altid noget som skal ordnes.
Vi fik ryddet op i spiseskabene, ordnet sengelinned, viskestykker og håndklæder, fik opsat forhæng på 1. salen m.m.m.
Imens havde jeg åbnet tre net, selv om haven virkede meget fugletom, men efterhånden kom der lidt liv med bl.a. fuglekonge og topmejse.
Der blev aflæst tre fugle som alle havde taget pænt på i vægt.
Blåmejse ringmærket 28/9 vægt 9,7 g nu 10,0 g
Musvit ringmærket 6/11 vægt 17,5 g nu 18,3
Fuglekonge ringmærket 9/11 vægt 4,6 g nu 5,4 g

Bent

Over and out

tirsdag 15. november 2022
af Sebastian Thorup Hansen

Så for den da... Så kom dagen vi havde set frem til med både vemod og glæde. Sæsones sidste standardiserede dag.

Jeg vil starte denne blog med at gennemgå dagens begivenheder som vanligt, for derefter at gennemgå henholdsvis august, september, oktober og november for diverse hits, store dage og andre højdepunkter. Enjoy:)

Dagen startede stille ud med både ringmærkning og obs i den halvkraftige sydøstenvind der huserede i dag. Som forventet var det ude over havet hvor det skete, og vi havde i dag 7 tajgasædgæs, 4 havlitter, 2 bjergænder, 132 viber og 13 islandske ryler. Ikke ringe når nu datoen er så sen som den er. Trækket skulle jo helst ikke eksplodere lige når alle smutter fra stationen, vel?

Det var kun Joshua og undertegnede ude på obsen i dag, men fik selskab af Böhmer i en lille times tid som gik og luskede i området. Ham fik vi sagt fint farvel til (for denne gang). Det har sgu været dejligt med selskab derude på obsen på de gode såvel som de dårlige dage. Det havde været et betydeligt kedeligere efterår uden ham. Så skud ud til Böhmer. 

Efter obsen tog vi mod stationen, hvor Joshua og Emma lige skulle pakke de sidste ting inden deres flextrafik kom og hentede dem. Joshua har været en trofast medobservatør ude på obsen sammen med mig på stort set alle dage efter uge 42 hvor de ankom og Emma har pendlet mellem obs og ringmærkning. Virkelig en kæmpe hjælp og dejligt med godt selskab derude også på den front. Vi har sgu haft det grineren derude:) Det havde ikke været det samme uden jer<3

RIngmærkningen fortsatte efter de smuttede og Jonas kunne simpelthen pille to små korsnæb ud af nettet, hvoraf den ene simpelthen var en gammel han! Virkelig en fucking flot fugl! 

IMG_4431.jpg

Lille korsnæb

Nettene blev derefter lukket, og så var det sgu slut prut for i år. Lidt mærkeligt… Men alting har jo ende på et tidspunkt:)

Svend-Aage var også forbi i dag og sige farvel, hvilket var super rart at få gjort. Han havde den obligatoriske kage med, som lunede godt efter en kold morgenobs. 

Derefter smuttede Jonas og Isabel også hjemad, som så kun efterlod Lise, Joakim og mig tilbage. Lidt vemodigt at sige farvel til alle, og specielt Jonas som jeg nu har boet med for andet efterår i træk. Ham vil jeg sgu savne, selvom jeg jo ser ham igen på et tidspunkt!

Her til aften var Lise og jeg lige ude og løbe en aftentur i mørket, blæsten og regnen, alt imens Joakim lavede aftensmad som vi kunne nyde med god samvittighed efter. Det var en dejlig afslutning på sæsonen:)

Det var vist alt der kunne fortælles om denne sidste dag i sæsonen. Til de interessede vil jeg nedenfor gennemgå hele efteråret (eller i hvert fald prøve på det):

August:

Både sjældenhedsmæssigt og antalsmæssigt startede august stille ud. Der blev ringmærket lidt vendehalse, korttået træløber, samt de første trækfugle i første halvdel af august. Ude på obsen er lidt sorthovede måger, 1 sortgrå ryle, 1 hedehøg, samt lidt kaspiske måger også værd at nævne. 

584E01B7-84CD-4229-8B5B-781EFB87B877_1_105_c.jpeg

Sorthovedet måge

Fra d. 14 august begyndte der så småt at dukke lidt sjældnere arter op, hvor højdepunkterne var en trækkende pomeransfugl (d. 14/8) og en trækkende biæder (d. 16/8). Der dukkede også større antal af fugle op, hvor der bla var 6 sorthovede måger (d. 16/8).

Af store dage skal nævnes:

D. 14/8 hvor der sås 83 strandhjejler, 216 store præstekraver, 196 rødben, 2 rovterner, 3 dværgryler samt 2 krumnæbbede ryler. 

D. 18/8 var også en kæmpe dag, med et stort fald af afrikatrækkere: 125 brogede fluesnappere, 10 gulbuge, 25 havesangere, 2 sivsangere, 125 løvsangere og 3 vendehalse.

d. 23/8 skulle vise sig at være en af de bedste dage vi fik herude hele efteråret, med arter som kongeørn, lundsanger, høgesanger og lille fluesnapper. Virkelig bare en dag der blev ved med at give, da der samtidig også var et stort træk af småfugle. Nævnes skal også 2724 landsvaler, 130 skovpibere og 326 gule vipstjerter

19C7F13A-95B9-4D4E-A07F-BB6C5CB08E5B_1_105_c.jpeg

Lundsanger

Når jeg kigger tilbage her på august vil den nok blive husket mest på antallet skovpibere og gule vipstjerter, vendehalse anmasse, en masse fluesnappere, samt en god sjat sjældne fugle også. Vaderne skuffede en del, da vi manglede østenvind i første halvdel af august, som er der hvor vadefugletrækket ellers kunne have eksploderet. Men sådan er det når vind og vejr ikke altid opfører sig godt på de rigtige tidspunkter:)

6A767AD2-2AC8-4047-9C68-563BE9CC5516_1_105_c.jpeg

Vendehals

September: 

Efter sidste års fuser af en september, havde vi skruet forventningerne gevaldigt ned, så vi ikke blev alt for skuffede. Men da vi blev ramt af en længere varende østenvind og varme, blev vi simpelthen bombarderet af den ene sjældne art efter den anden, så september faktisk blev en af de rigtig pæne…

Da de gode fugle var spredt godt ud over mange dage, bliver det en længere liste at remse dagene op, men here goes:

d. 3/9 gav en aftenfalk og en rosenstær

d. 4/9 gav hortulan og en aftenfalk

d. 5/9 gav en rosenstær

d. 6/9 gav en steppehøg

d. 7/9 hele 126 almindelige kjover og en steppehøg

d. 8/9 gav en hortulan og 2 steppehøge

d. 10/9 gav en adult mellemkjove og en aftenfalk

Så ja, nogle helt vildt gode dage, med subarter næsten hver dag. Fuck det var vildt! Der skulle så kun gå 3 dage, før havfuglene begyndte at tage over, og sikke pænt det også blev. 

CC1944A5-F42F-4813-89E8-F3D31021A050_1_105_c.jpeg

 

5CE4F0F2-F9D9-4575-9C4D-C8E604960998_1_105_c.jpeg

0F3C1F51-B4BB-4039-A4D1-827B96FDBCB2_1_105_c.jpeg

Aftenfalk, hortulan og steppehøg

Fra d. 13/9 - 30/9 blev det til en havfugletotal der lyder på: 1 sabinemåge, 2 mellemkjover, 2 lille kjove, 1 almindelig skråpe og hele 41 sodfarvede skåper (heraf 25 d. 16/9). September vil desuden også blive husket for sit usædvanligt høje antal af almindelige kjover.

Udover havfuglene er der ikke specielt med at berette om rent fuglemæssigt. Hen mod slutningen af september begyndte vi at se lidt småfugle, hvor en lille fluesnapper og de første hvidbrynede løvsangere begyndte at dukke op.

På ringmærkningsfronten blev sæsonens anden 100-dag også ramt, da Lise og Bent ringmærkede 108 fugle d. 11/9. Vi ramte også en dag hvor vi mærkede hele 3 spurvehøge på én dag, hvilket var ny dagsrekord for Blåvand. September endte også ud med at have en ringmærkningstotal på over 1000 fugle, hvilket er super flot!

IMG_4432.jpg

Spurvehøg og Lise

Generelt var der bare sygt mange fugle i september, så det er sgu svært at fremhæve noget uden at skulle fremhæve det hele. Så hvis i vil have en grundigere gennemgang, kan i jo passende (gen)læse blogindlæggende fra september;)

Oktober: 

Oktober var en måned vi gik ind i med tårnhøje forventinger, som desværre ikke blev helt indfriet. På trods af det blev der lagt en kæmpe indsats ind, og jeg synes sgu vi havde fortjent noget mere end hvad vi fik, men sådan er livet en gang i mellem…

Oktober startede ud i havfuglenes tegn, hvor vi havde et par super gode dage:

d. 2/10 havde vi 1 stor stormsvale, 1 sabinemåge, 1 lille kjove og 2 sodfarvede skråper. Vi havde desuden også en mulig balearskråpe, som desværre kom for langt ude.

d. 6/10 havde vi 2 store stormsvaler, 1 mellemkjove og 5 sodfarvede skråper. 

 

033814D0-68E2-43D1-8460-506EC9302649_1_105_c.jpeg

Lille kjove

Selvfølgelig havde vi også nogle småfugle i oktober, hvor vi lagde ud allerede d. 1 oktober med en 1k høgesanger, hvilket jo var en super start!

hogs.jpeg

Høgesanger

Vi havde også en fin tajgapiber d. 11/10 som JP fandt, som jo bare var super fucking nice. En fortjent SU, efter lang tids slid. Ellers skal nævnes en enkelt hvidvinget korsnæb d. 12/10. 

B15A2857-1EF3-4920-B648-7834BC3CC4E2_4_5005_c.jpeg

Tajgapiber

Så kom den berygtede uge 42, som desværre ikke kunne producere det hit som vi alle længtes efter, men der blev fanme kæmpet for det! En masse hvidbrynede løvsangere blev der set, men ikke meget der var vildere end det. Et par fuglekongesangere og lidt skov/tajgaer, en amerikansk sortand, samt et par fine havfugle. 

5798C54E-10C3-43DC-BB21-23E89CCE2D40_1_105_c.jpeg

Hvidbrynet løvsanger

Efter uge 42 var vi rigtig mange unge på stationen, så der var mange til både at obse og ringmærke. Dette gav okay med fugle, men igen manglede den helt dyre. Det er vist en tilbagevendende sætning der blev sagt her i afteråret… Der er mange lige-ved-og-næsten-fugle, som eksempelvis en mursejler samtidig med at det store gråsejler-influx var igang. Men sådan er det nu en gang. 

5C9A8F78-C6A6-4814-B92F-05EBA5B3AADC_1_105_c.jpeg

Fuglekongesanger

Ringmærkningsmæssigt manglede der også helt stor dag, men der var mange pæne dage hvor der var okay med fugle. 

November:

November var tiden hvor at den helt dyre art skulle hives hjem, men vi må desværre smutte hjem uden en sådan én. På trods af det, har der været mange super gode dage hvor specielt d. 2/11 vil stå stærkt i min hukommelse med hele 3003 dværgmåger, over 500 alkefugle, 343 rider og en enkelt søkonge. Havet bugnede bare med fugle hele dagen. Det var fantastisk!

Ellers havde vi andre gode arter som middelhavssølvmåger, hvidbrynede løvsangere, landsvaler, thorshøns, sibriske gransangere, islommer og en ringmærket fuglekongesanger. Det har sgu været ganske pænt alt taget i betragtning. 

686CF26E-EE9F-4666-B8BB-623DC79220C0_1_105_c.jpeg

Sibrisk gransanger

Hmmm, ja det var vel egentlig det… Det er sgu svært at indkapsle sådan et helt efterår i et blogindlæg, da der jo er sket helt ufatteligt meget. Både fuglemæssigt, men også socialt. Personligt har jeg hygget mig så pissemeget idet menneskene på stationen bare har været helt fantastiske. Det havde virkelig ikke været det samme uden jer. Ingen nævnt - ingen glemt, men jeg vil alligevel nævne …, ej det tør jeg sgu ikke. For jeg vil helt sikkert glemme nogle hah.

IMG_4433.jpg

Det er en lidt mærkelig følelse at sidde og gennemleve hele efteråret, men jeg vil ikke se tilbage på det med andet end gode minder og ren lykke. For det har bare været skønt. Så en stor tak skal lyde til alle de dejlige mennesker der har bidraget til at efteråret har været dejligt. Tak til dem der har hjulpet med ringmærkningen, obsen, madlavningen, rengøring og ikke mindst den gode stemning. Vi kunne ikke have gjort det uden jer. Eller måske kunne vi, men det havde slet ikke været lige så hyggeligt:)

Med de ord, vil jeg runde denne (lange) blog af og sige en sidste tak for denne gang. Det har været en ren fornøjelse

Peace out

STH

En dag tilbage - Lev mens du gør det, Elsk mens du tør det

mandag 14. november 2022
Solsorte i nettene og 2 landsvaler over Fuglestationen. En fin mængde fugle i nettene samt artsdiversitet på trækket. Og så er der skrevet en festsang til Fuglestationen som kan findes nederst på siden...
af Isabel Hunter

Hej derude - det er Isabel der er hoppet på tasterne og bringer denne dags blog.

Det var en kold og fin morgen igen, hvor man rigtig kunne mærke det er blevet sent på efteråret. Dagens ringmærkning bød på en hel del sorsorte der hyslede op i nettene. Der fortsætter også stadig med at være både han og hun munke der fanges. En lille arrig blåmejse blev også ringmærket og fik adrenalinen til at pumpe. Nogle runder havde en håndfuld fugle mens ander var ret så tomme. Også den fine rødhals (Robin Redbreast som er dens kælenavn i England) blev det til 4 af.

Jonas, Isabel, Joakim og Lise stod for ringmærningen mens Sebastian og Joshua tog på morgenobs. Emma følte sig stadig lidt sløj, så hun kom sig inde i de dybe lædersofaer.

 

Dagens ringmærkning:

Skaermbillede_2022-11-14_214111.png

Dagens træktælling:

På morgenobs stod Sebbe og Josh klar med scope og kikkert. Her kan der bl.a. fremhæves stor artsdiversitet af gæs og ænder. Derudover blev der set 2 landsvaler hen over fuglestationen hvilket Jonas gjorde opmærksom på med stor entusiame. Der blev også set 247 viber og en 1K Vandrefalk der skulle syd på.

Dagens samlede obs kan ses her på DOF basen

Tak for det gode arbejde drenge!

 

received_798246558134604.jpeg

Sebastian og Joshua på posten. Foto: Sebastian

Diverse hyggestunder:

Efter dagens dond var der massere af tid til at hygge sig på den sidste fulde dag af sæsonen. Der var mange ude og nyde muligheder for at bruge kikkerten, så både Sebastian, Lise, Jonas, Joshua og Bent tog ud i små flokke for at se om de sidste fine fugle kunne opsnappes. Der blev tjekket i Skallingen og sluttet af i Tipmosen hvor der blev set 3 rødtoppede fuglekonger.

Gennem den sidste uges tid har jeg nydt at have mit kamera i hænderne - og præsenterer her et par billeder for jer.

_ISA7917-03.jpeg

Stemningsbillede af det ikoniske fyrtårn. Foto:Isabel

Her kommer også lidt flere billeder fra Fuglekongesangeren fra igår (og en lille fræk sortmejse).

_ISA7958-06-01.jpeg

Portræt af Fuglekongesanger. Foto: Isabel

_ISA7974-02-02.jpeg

Fuglekongesanger - vred eller eftertænksom? Foto:Isabel

 

_ISA8044-03.jpeg

Sortmejse med smukke øjne. Foto: Isabel

Jeg slutter af med en ny version af en gammel kending vi har nydt den sidste uges tid. Mange af rimene blev lavet mens vi gik på runde og tjekkede net. Hele sangen er basret på både store og små hverdagsaktiviteter på Blåvand Fuglestation - nydes bedst hvis den synges med musik ;) Den blev sunget i kor efter endnu en fabelagtig aftensmad.

Skaermbillede_2022-11-14_215250.png

Skaermbillede_2022-11-14_215307.png

 


Folk på stationen:

Joakim Matthiesen, Joshua Emil Haahr, Isabel Hunter, Emma Engell Sohnemann, Sebastian Thorup Hansen, Lise Hykkelbjerg og Jonas Pedersen.

Udgangseffekten slog til denne morgen!

søndag 13. november 2022
Østenvinden gav en fin mængde fugle i ringmærkningen. En flot morgen, hvor en fuglekongesanger sad i nettet i Fyrhaven!
af Emma Engell Sohnemann og Joshua Emil Haahr (træktælling)

Vinden slog i Øst, så vi åbnede net til en vindstille morgen med lidt trækkende vindrosler og gråsisken i luften. Stille og rolig som solen stod op, trissede Jonas og Joshua ud på hukket for at tælle morgenens trækfugle.
Isabel, Joakim og jeg drak morgenkaffen færdig, og gik de første par runder i stationshaven og fyrhaven. Det startede ikke helt tomt ud, så dårlig kunne ringmærkningen ikke blive i dag. Og som vi alle ofte snakker om, når nogen forlader stationen slår udgangseffekten til! Det gjorde den ihvertfald denne morgen. Sebbe, Lise og Adam havde forladt stationen i går, så selvfølgelig skulle vi fange en sjældenhed i dag. En Fuglekongesanger sad i nettet oppe i Fyrhaven! Joakim havde netop snakket om at det kunne godt være en dag som i dag, hvor en fuglekongesanger kunne dukke op i nettet. Så den glade dreng, fik da lov at ringmærke det lille Tigerdyr (som vi kalder den i DOF ung, grundet dens mange striber og flotte farver).
Fuglekongesangeren blev ringmærket, aldersbestemt til 1K og blev fotograferet og kigget på med glade øjne!

313517572_787616569002464_9113156010974991998_n.jpg
En 1k fuglekongesanger. Foto: Isabel

313389836_688113029253889_5813666130176219776_n.jpg
Foto: Isabel.

Senere på morgenen dukkede en familie på fire op og ville meget gerne følge med i vores ringmærkningsarbejde. Så de gik med på en netrunde og fik både set ringmærkning af solsort, gulspurv, munk og fuglekonge. De takkede mange gange for en god oplevelse med store smil på læben. Det er altid fedt at vise, hvordan vi ringmærker fuglene. Bestemt når de som denne familie kommer med gode spørgsmål og bliver dejligt begejstrede for fuglene.

Resten af dagens mærkning gik med omkring 5 nye fugle på hver runde. Og helt til sidst en fin sortmejse.

Dagens ringmærkning:

 13112022 

Dagens træktælling:
Morgenen startede meget stille ud med toge på obsen og meget få fugle. Jonas og Joshua startede med at tælle fra kl. 07.45. Vi havde fornøjelsen af at obse med Kasper, Henrik og hans familie. Togen tog virkeligt livet af trækket. Der kom lidt kortnæbbede gæs og en flok på 52 sydtrækkende snespurve, men ellers var der ikke meget at berette om.

315519391_898833034391596_1012286124834241478_n.jpg
Ingen toge fra morgenstunden.

315428041_1274711123375393_7981768483185599164_n.jpg
Men så kom den.

Dagens træktal kan ses her.

Diverse:
Efter obsen luskede Joakim, Jonas og Joshua mosen, TDC, bøffelstilling, det hemmelige krat og så hjem ad stranden og yderste klitrække. Det gav intet nævneværdigt, men det var det værd. Det føltes godt at få gjort ordentligt rent.

Pludselig så Jonas og Joshua fra mosen en solsort der steg til vejrs. De fulgte den op i himlen, hvor den mødtes med hundredevis af andre trækkende solsorte. Klokken var omkring 15.45 og solsort var arten, som dominerede himlen. De talte 481 SV-trækkende solsorte, som vel nok skulle til England. Et magisk fænomen eftersom det ikke er hver dag vi ser trækkende solsorte.

I går blev det til en luske tur på Skallingen, hvor den bedste fugl blev til en Sibirisk gransanger - så det lune efterår giver stadig lidt lækkert til os!

Her til aften kommer Sebbe og Lise tilbage til stationen, efter de har været til fødselsdag i bøde Hvidovre og Ringkøbing. I aften skal vi spise en god middag med Böhmer & Manstrup, som kommer forbi. Sæsonen er ved at være slut, så en lille sæsonafslutningsmiddag skal der til. Vi skal lave og spise mexicansk mad og drikke øl, lyder det ikke bare hyggeligt?

315525562_1172967303595161_5825223770699377195_n.jpg
Der blev hygget.

Inden sengetid gik vi ud for at natlytte nær stationen. Vi tog kliktæller og optager med ud kl. 20.24 og blev ved en halvanden times tid. Det var ret magisk bare at stå og klikke fugle i den mørke nat. Af højdepunkter, som udelukkende blev bestemt på stemmen, kan der nævnes trækkende vibe, bramgæs, 3 solsorte, 15 sangdrosler og 266 vindrosler. Disse tal kan også ses på DOFbasen.

Folk på stationen:
Joakim, Isabel, Jonas, Joshua, Lise, Emma, Sebastian, Nicole, David og Böhmer.


1  |  2  |  3  |  ...  |  168     NÆSTE